Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-028

16 Şubat 2017

ZORUNLU STAJ, MESLEKİ EĞİTİM VE TAMAMLAYICI EĞİTİM KAPSAMINDA OLAN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DEVLET DESTEĞİ

3308 sayılı Kanuna göre; işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde on beşinden az ücret ödenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

09.12.2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6764 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile 3308 sayılı Kanunu’na Geçici 12 nci madde eklenmiştir. Buna istinaden Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak çalışması ile mesleki eğitim ve stajyer öğrenci ücretlerine ilişkin devlet desteği hakkında usul ve esaslar hazırlanmıştır.

Söz konusu usul ve esaslar ile 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere ilişkin uygulama esasları açıklanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.