Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-024

10 Şubat 2017

687 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GETİRİLEN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDA 2017 YILINA İLİŞKİN YENİ SİGORTA PRİM VE GELİR VERGİSİ DESTEĞİ

09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 17’nci ve Geçici 18’inci maddeler eklenmiş olup söz konusu düzenlemelerle işverenlere sigorta primi ve vergi avantajı sağlayan yeni bir istihdam teşviki getirilmiştir. Aşağıda bu teşvik unsurları temel hatlarıyla ele alınmıştır.

  1. Geçici Madde 17 Kapsamında Getirilen Sigorta Primi İşveren Desteği

    687 sayılı KHK’nin 3’üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 17’nci madde eklenmiştir. Buna göre;

  • 01.02.2017 tarihinden itibaren İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından özel sektör işverenlerince işe alınanların, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.