Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-022

01 Şubat 2017

PRİM ERTELEME HAKKINDA SGK DUYURUSU

6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici 72 nci madde eklenmiştir. Söz konusu geçici madde ile, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerin süresinde ödenmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenlemeye ilişkin 31.01.2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi sitesinde duyuru yayımlanmıştır.

Yayımlanan duyuruya göre;

  • İşverenlerin 2016 Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında müstehak oldukları asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının, günlük 20,70 TL sigorta primi tutarı ile çarpımı (Destekten Yararlanılacak Gün Sayısı x 60 TL X % 34,50) sonucunda  hesaplanacak sigorta primi borçları sırasıyla 2017 Ekim, Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenecektir.
  • İşverenler bankaya gittiklerinde öncelikle ertelenmemiş primlerini görebilecek ve ödeyebileceklerdir. Bu işlemin ardından ise  erteleme kapsamındaki primlerini görebilecek ve istemeleri halinde erteleme kapsamındaki primlerini ödeyebileceklerdir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.