Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-021

31 Ocak 2017

6770 SAYILI KANUN İLE 30 YIL ÜZERİ HİZMET SÜRELERİNE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN OLARAK YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA SGK DUYURUSU

27.01.2017 tarihinde yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na  Geçici 226 ncı madde eklenmiştir. Söz konusu geçici madde ile, 07.01.2015 tarihinden önce emekli olanların ve emekli oldukları tarihteki hükme bağlı sınırlama nedeniyle 30 yılı geçen hizmet sürelerine ilişkin emekli ikramiyesi ödenmeyenlerin 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmesine imkan tanındığı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenlemeye ilişkin SGK tarafından duyuru yayımlanmıştır.

Yayımlanan duyuruya göre;

  • Anayasa Mahkemesinin 07.01.2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İptal Kararı öncesinde emekli olan veya vefat eden memur emeklilerinin kendileri veya dul ve yetimleri/kanuni varisleri, 30 yıllık üst sınır nedeniyle ödenmeyen ve 30 yılı aşan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödemesinden yararlandırılacaklardır.
  • Ödenecek emekli ikramiyesi, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki (emeklilik, ölüm tarihi vb.) emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanacaktır. Ancak, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarı 50 Türk lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise hiçbir şekilde 100 TL’nin altında olamayacaktır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.