Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-019

27 Ocak 2017

YILDA 270 SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMA NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHEDEN İŞÇİNİN ÜCRETİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

İş Kanunu’nun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak tanımlanmış ve fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır. İlgili maddede, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceği belirtilmekte ve fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekeceği vurgulanmaktadır.

06.04.2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmelik’inin “Fazla Çalışmada Sınır” başlıklı 5 inci maddesinde, fazla çalışma süresi toplamının bir yılda 270 saatten fazla olamayacağı, bu süre sınırının, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkin olduğu, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan sürelerin yarım saate, yarım saati aşan sürelerin ise bir saate tamamlanacağı belirtilmektedir. Ayrıca Yönetmelik’in “Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı” başlıklı 9 uncu maddesinde, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerektiği, zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onayın aranmayacağı, ayrıca fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onayın her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınacağı ve işçi özlük dosyasında saklanacağı ibarelerine yer verilerek konu daha detaylı şekilde ele alınmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.