Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-017

27 Ocak 2017

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6770 SAYILI KANUNLA 5510, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanun 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

6736 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6770 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile;

  • 03.08.2016 tarih ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun’a Geçici 2 inci madde eklenmiştir. Söz konusu Geçici maddenin 1 inci fıkrasında yapılandırma başvurusunda bulunmasına rağmen bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme yapmayanların 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen gecikme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeme yapmaları halinde Kanun hükümlerinden yararlanabileceği belirtilmektedir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.