Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-016

26 Ocak 2017

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM SIRASINDA TAMAMLAYICI EĞİTİM YA DA ALAN EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN BİLDİRİMİ HAKKINDA SGK DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair 6764 sayılı Kanun ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler dahil edilmiş olup aynı Kanun ile 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ile sigortalı sayılmışlardır.

Söz konusu Kanunla 5510 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

  • Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler de iş kazası ve meslek hastalığı yönünden, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında genel sağlık sigortası yönünden 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır. Bu öğrencilerin işvereni ise Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar veya kurumlar olarak belirlenmiştir.

    6764 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanun’un 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yapılan değişiklikle aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında staj, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları ilgili kanunlarında öngörüldüğü şekilde belirleneceği hüküm altına alınmış ve 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde bu tutar asgari ücretin yüzde ellisi olarak belirlenmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.