Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-015

26 Ocak 2017

MADEN İŞLERİNDE EMEKLİ AYLIĞI ALIRKEN YER ALTINDA ÇALIŞAN SİGORTALILARIN BİLDİRİMİ HAKKINDA SGK DUYURUSU

26.06.2016 tarih ve 29754 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ ile 3213 sayılı Kanunun 2 inci  maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla 01.01.2016 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle destek uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Buna istinaden yapılan maden işlerinde emekli aylığı alırken yeraltında çalışan sigortalıların bildirimine ilişkin duyuru ile, daha önce 2 nolu belge türüyle bildirilmiş olan sigortalıların geriye dönük olarak 48 nolu belge türüyle değiştirilip müracaat edilmesi durumunda söz konusu destekten geriye dönük olarak 01.01.2016 tarihinden itibaren yararlanılabileceği duyurulmuştur.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.