Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-014

24 Ocak 2017

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenleyen İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik 24.01.2017 tarih ve 29958 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yayımlanan Yönetmelik’in 5 inci maddesinde, işverenlerin, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunluluğu doğrultusunda iş hijyeni ölçüm, test ve analizi konularındaki yükümlülükleri detaylıca açıklanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile 20.08.2013 tarihli İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 20.08.2013 tarihli İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan mevcut ölçüm sonuçları geçerliliğini koruyacaktır.

Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.