Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-010

20 Ocak 2017

KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLERDE UYGULANAN İLAVE ALTI PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 20.01.2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik ile, EK 1 sayılı listede yer alan İllerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki 31.12.2017 tarihine uzatılmıştır. 31.12.2016 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar uzatılan altı puanlık ilave teşvik kapsamında olan illerin yer aldığı EK 1 sayılı liste aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

No

EK 1 Sayılı Listede Yer Alan İller

1

Afyonkarahisar

2

Amasya

3

Artvin

4

Bartın

5

Çorum

6

Düzce

7

Elazığ

8

Erzincan

9

Hatay

10

Karaman

11

Kastamonu

12

Kırıkkale

13

Kırşehir

14

Kütahya

15

Malatya

16

Nevşehir

17

Rize

18

Sivas

19

Trabzon

20

Uşak

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.