Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-008

12 Ocak 2017

6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE NELER DEĞİŞTİ

Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları düzenleyen 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanunun 27 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 27.02.2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

6735 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve işlemleri devam eden çalışma izni başvurularında, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerinin başvuru sahibi lehine olan maddelerinin dikkate alınacağı ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki çalışma izin belgelerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanmasının 6735 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

6735 sayılı Kanun ile çalışma mevzuatına eklenen ve 4817 sayılı Kanunda olup 6735 sayılı Kanunla değişiklik yapılan başlıca hükümler karşılaştırılmalı olarak aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

  1. 4817 sayılı Kanunun kapsamı Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsarken; 6735 sayılı Kanunla bu kapsam genişletilmiş olup Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişi  yabancıların çalışma izinleri ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.