Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-005

06 Ocak 2017

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ PARAMETRELERDE SGK TAVAN TUTARINA İLİŞKİN DÜZELTME

02.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı “2017 Yılı Asgari Ücret Endeksli Parametrelerdeki Değişiklikler” başlıklı sirkülerimizde SGK tavan ücretinin 13.331,25 TL olduğu belirtilmiştir. Müşterilerimizden gelen uyarılar üzerine 2017/01 dönemine ilişkin e-bildirge ekranı üzerinden tavan ücret girilmek suretiyle deneme kaydı oluşturulmuştur. Söz konusu kayıtta SGK parametrelerine göre tavan ücretin 13.331,40_TL olduğu tespit edilmiştir. 2017/01 sayılı sirkülerimizde ilgili değişiklik yapılmış olup işverenlerimizin parametrelerini güncellerken SGK tavanını 13.331,40_TL olarak almaları gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.