Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-157

01 Eylül 2020

ÜLKE BAZLI RAPOR (CBCR) BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 30 EKİM 2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR

2020/23 no.lu Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” karar ile esasen OECD’nin, Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasının (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) önlenmesi kapsamındaki 13 no.lu Eylem Planında öngörülen Transfer Fiyatlandırmasında 3 aşamalı raporlama yükümlülüğü Türk Vergi Mevzuatı’na girmiştir.

Kararla getirilen yükümlülüklerden bir tanesi de bildirim yükümlülüğüdür. Buna göre Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubuna dahil olan şirketler, kendileri ana merkez olmasa da Ülke Bazlı Raporlamanın hangi şirket tarafından hangi ülkede yapılacağının düzenli olarak Türk Maliye İdaresi’ne bildirilmesi gerekecektir.