Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-152

07 Ağustos 2020

SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Bilindiği üzere 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in (“Tebliğ”) 11. Maddesi Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları kredilere ilişkin çeşitli hükümleri ve buna ilişkin bazı istisnaları düzenlemektedir. İlgili maddenin 11. fıkrasıyla uyarınca bankalar ve faktoring şirketleri tarafından ihracat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin doğmuş veya doğacak alacakların devralınması suretiyle ihracatçılara ve transit ticaret tacirlerine döviz üzerinden fon kullandırılabileceği hali hazırda düzenlenmektedir.

Bu düzenlemeye paralel olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 02.05.2018 tarihinde yayımlanan Sermaye Hareketleri Genelgesi (Genelge)’nin 42/3. maddesinde de, bankalar ile faktoring şirketleri tarafından ihracat ve transit ticaret işlemleri dışındaki işlemlere ilişkin olarak doğmuş ve doğacak olan alacakların devralınması suretiyle firmalara döviz üzerinden kullandırılacak fonların, döviz kredisi olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.