Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-150

04 Ağustos 2020

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN “BİLGİ FİŞLERİ” DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEKNİK KILAVUZDA YAPILAN GÜNCELLEME HAKKINDA BİLGİ NOTU

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 24.07.2020 tarihinde yayımlanan YN ÖKC BİLGİ FİŞLERİ TEKNİK KILAVUZU’nda yapılan güncelleme ile 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ kapsamında e-Bilet, e-SMM, e-MM, e-İrsaliye bilgi fişleri teknik kılavuza eklenmiştir.

Bilindiği üzere, perakende mal ve hizmet satışları sırasında kullanılan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan “Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi” nden ayrı olarak bilgi amaçlı “Bilgi Fişleri” nin de düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi fişlerinin düzenlenmesi sırasında uyulacak usul ve esaslar “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Bilgi Fişleri Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz” unda detaylı olarak açıklanmış bulunmaktadır.