Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-147

30 Temmuz 2020

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ’DE YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZAYA YETKİLİ KİŞİLERİN HAZIRLAYACAKLARI İMZA BEYANLARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Bilindiği gibi,  kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların ticaret sicili müdürlüğünde onaylanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda verilmesine ilişkin usul ve esaslar 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ) ile düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’de 22.07.2020 tarih ve 31193 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kişilerin hazırlayacakları imza beyannameleri ile ilgili ek düzenleme yapılmıştır. Değişiklikle yabancı ülkelerdeki yerleşik kişilerin yalnızca Türk Konsolosluğunda imza beyannamesi düzenleyebilmeleri durumu genişletilmiştir. Böylelikle yurtdışında bulunan kişilere, o ülkede yerleşik olup olmamalarına bakılmaksızın o ülkedeki Türk konsolosluğunda ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle imza beyannamesi düzenlenebilme imkânı getirilmiştir.