Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-136

02 Temmuz 2020

M. Emek KURT

YMM, Eski Hesap Uzmanı

BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİNE VE AMORTİSMANLARINA GETİRİLEN KISITLAMALARA İLİŞKİN SON DÜZENLEMELER

ÖZET:

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 7194 sayılı Kanun ile binek otomobillerin giderlerine ve amortismanlarına ilişkin olarak bir takım kısıtlamalar getirilmiştir. 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 7194 sayılı Kanunla getirilen söz konusu kısıtlamalara ilişkin olarak açıklamalar yapılmıştır. Tebliğde, gerek binek otomobilin iktisabı, gerekse de finansal kiralanması nedeniyle ödenen faizlerinde gider kısıtlaması kapsamında olduğu açıklanmıştır. Amortisman gider kısıtlaması nedeniyle KKEG olarak dikkate alınan amortisman tutarlarının, ilgili binek otomobilin satılması halinde, gelir veya kurumlar beyannamesinde “Diğer İndirimler” satırında gösterilmek suretiyle vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir. Aynı uygulamanın, binek otomobilim alımında ödenen, ancak KKEG olarak dikkate alınan ÖTV ve KDV tutarları açısından da geçerli olması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Binek Otomobil, Kullanım Giderleri, Amortismanlar, Faiz Gideri, KKEG, Diğer İndirim, İndirilemeyecek KDV