Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-121

04 Haziran 2020

M. Emek KURT

YMM, Eski Hesap Uzmanı

 

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADE UYGULAMASI

ÖZET:

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin Mart - Nisan - Mayıs / 2020 dönemlerine ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 tarihine uzatılmıştır. Ancak, mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin KDV beyannamelerini vermemelerinden dolayı, söz konusu mükelleflerden alım yapan mükelleflerin KDV iade taleplerinde sorun yaşanmaktaydı. KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) ile söz konusu sorun geçici bir süre için teminat alınmak suretiyle çözüme kavuşturulmuştur. Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin, KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip Tebliğ ile yapılan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılacaktır. Sorgulama neticesine göre iade talepleri vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. Tebliğ kapsamında verilen teminatlar ise vergi dairelerince yapılan söz konusu kontrollerin sonucuna göre çözülecektir. Ayrıca, mücbir sebep hali ilan edilen mükelleflerin verilme süresi uzatılan KDV beyannamelerini, sürenin son gününü beklemeden vermeleri ve iade talep etmelerinin mümkün olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.