Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-096

04 Mayıs 2020

M. Emek KURT

YMM, Eski Hesap Uzmanı

SALGIN NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA ERTELENEN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER VE PRİM ÖDEMELERİ

ÖZET:

Koronavirüs (COVID-19) salgını ve söz konusu salgın dolayısıyla alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin mücbir sebep kapsamına alınmasıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ ile mücbir sebep kapsamına alınan mükellefler 2 grup şeklindedir. İlk gruba dâhil olan mükelleflerin 01.04.2020 ila 30.6.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş olup; 2020 / Mart – Nisan – Mayıs dönemlerine ait muhtasar, KDV ve sigorta prim ödemelerinin süresi 6 ay ertelenmiştir. İkinci gruba dâhil olan mükellefler ise 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep kapsamına alınmış olup, mücbir sebep süresi içinde yapılması gereken tüm vergisel ödevleri (tüm vergi beyanname ve bildirimleri) ertelenmiş bulunmaktadır. Ayrıca mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta prim ödemeleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir.