Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-066

02 Nisan 2020

TİCARET BAKANLIĞI’NCA SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL GÜNDEMLERİNDE GEÇMİŞ YIL KÂRLARININ DAĞITIMA KONU EDİLMEMESİ, KÂR DAĞITIM TUTARININ 2019 YILI NET DÖNEM KARININ %25'İNİ AŞMAMASI VE YÖNETİM KURULUNA KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM YETKİSİ VERİLMEMESİ HUSUSLARININ BULUNDURULMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA DUYURU YAPILMIŞTIR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 01.04.2020 tarihinde ticaret sicili müdürlüklerine gönderilen yazı ile Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfta bulunularak, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmiş ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) m. 13/5’e dayanılarak, Ticaret Bakanlığı’nın aşağıdaki genel kurul gündem maddesinin tüm şirketlere duyurulmasının talep edildiği belirtilmiştir:

"Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi..."