Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-040

05 Mart 2020

SANAYİCİLERE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) İADESİNDE VE GÜMRÜK İDARESİNE VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARININ ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMAK ÜZERE ÖZEL TEMİNAT SERTİFİKASI (ÖTS) UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR

 

(ÖTV I. Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No.lu Tebliğ, RG. 03.03.2020, 31057)

Sanayicilerin imalatta kullandığı ÖTV’ye tabi malların ithalinde Gümrük İdaresine verdikleri teminat mektuplarının çözümü ile imalatta kullanılan ÖTV’ ye tabi hammaddelerden dolayı ÖTV iade işlemlerinde yapılan uygulamanın ayrıntıları www.bdo.com.tr sitemizdeki 2012/103, 2013/45 ve 2013/83 Sayılı Denet Sirkülerleri ile 2013/84 Sayılı Denet Duyurumuzda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Mükelleflere ÖTV iadesi ve Gümrük İdaresine verilen teminat mektuplarının çözümü işlemleri vergi incelemesine bağlı olup, bu işlemler vergi inceleme raporunun düzenlenmesi sonrasında tamamlanabilmektedir. Bunun genellikle çok uzun süreler alması nedeniyle mükellefler nezdinde yaşanan mağduriyetin giderilmesini teminen 7 No.lu ÖTV Genel Tebliği ile (I) Sayılı ÖTV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) uygulamasına geçilmiştir.

ÖTS uygulaması 01.05.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.