Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-039

05 Mart 2020

OECD BEPS EYLEM PLANLARI 8-10 ÇERÇEVESİNDE FİNANSAL İŞLEMLERDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI REHBERİNİN FİNAL HALİ YAYIMLANMIŞTIR

OECD tarafından yayımlanan “Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için Transfer Fiyatlandırması Rehberi” (Rehber), transfer fiyatlandırması müessesesi hakkında uluslararası alanda kullanılan en temel kaynaktır.

Türkiye transfer fiyatlandırması mevzuatı açısından ise, her ne kadar Rehber’e mevzuatımızda ilkelden bir atıf yapılmasa da KVK’nın 13’üncü maddesinde yer alan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı maddesinin gerekçesinde sık sık Rehber’e atıfta bulunulmuştur. Bu nedenle Rehberde yer alan açıklamalar Türkiye Transfer Fiyatlandırması mevzuatı açısından da önem arz etmekte ve yol gösterici olmaktadır. 

11 Şubat 2020 tarihi itibari ile Rehbere finansal işlemlere ilişkin bölüm eklenmiştir. Bu Duyurumuzda kısaca eklenen bu kısımlara ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir.   

Yaklaşık 18 ay öncesinde OECD Finansal İşlemlerin (BEPS Eylem Planları 8–10) Transfer Fiyatlandırması karşısındaki durumuna ilişkin bir tartışma taslağı yayımlamıştı. Bu taslağın amacı, Rehberde Finansal İşlemlere ilişkin yapılan kısıtlı açıklamaları vergi mükellefleri ve vergi idareleri için daha kapsamlı hale getirmekti.