Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-027

12 Şubat 2020

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE İLİŞKİN SON GELİŞMELER…

TBMM Genel Kurulu’nun 11 Şubat 2020 Salı günkü birleşiminde İmar Kanunu'nda değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine bazı maddeler eklenerek Değerli Konut Vergisi’nde aşağıda belirtilen çok önemli değişiklikler yapılmıştır:

  1. Değerli Konut Vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacaktır. 2020 yılına ilişkin olarak 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek ve 2020 yılına ilişkin vergi tahakkuk ettirilmeyecektir.

    Değerli Konut Vergisinin uygulamasında bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla gerek bu değerlere ve gerekse 2020 yılı vergi tahakkukuna ilişkin dava açmaya gerek kalmamıştır. (Kanunda önceden belirlenen değerlerin dikkate alınmayacağına ilişkin ifade, sonradan belirlenecek değerlerin dikkat alınacağı şeklinde yorumlanamaz.