Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-092

10 Ekim 2019

Ba-Bs FORMU BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK CEZA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığınca, internet vergi dairesinde bir Duyuru yayınlanarak, 2019/Ağustos ve takip eden dönemlere ilişkin olarak verilmesi gereken Ba-Bs formlarına yönelik (süresinden sonra veya süresinden sonra düzeltme amacıyla verilenlere ilişkin) cezalara ait ihbarnamelerin 1.10.2019 tarihinden itibaren bahse konu formların verilmesi sırasında elektronik ortamda düzenlenerek tebliğ edileceği duyurulmuştur.

Söz konusu Duyuru aynen aşağıdaki gibidir:

Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları ile satışlarını Ba-Bs formları ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu yükümlüğün yerine getirilmemesi durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.