Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-090

08 Ekim 2019

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE SEKTÖRÜ ÇAĞRISI AÇILMIŞTIR

2019/82 sayılı Sirkülerimizle duyurduğumuz üzere;

  • 07.06.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1402 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, 1403 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” adı altında, Bakanlığın belirleyeceği bazı ürünlerin üretimine yönelik yatırımlara özel düzenlemeler getirilmiş,
  • Dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınmak suretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin üretimi için yapılacak yatırımların, stratejik yatırım (veya bölgesel yatırım) olarak sınıflandırılması ve 2012/3305 sayılı Kararname ile belirlenen teşviklerden yararlandırılması (ayrıca TUBİTAK ve KOSGEB teşviklerinden) veya bu yatırımların 50.000.000 TL’ndan büyük olması halinde 2016/9495 sayılı Kararda belirlenen proje bazlı teşviklerden yararlandırılması şeklinde özetlenebilecek bu programın uygulama esasları “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği” (RG:18.09.2019-30892) ile belirlenmiştir.