Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-084

01 Ekim 2019

ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU (30.09.2019) İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. (Tebliğin 3.1. Bölümü)

Buna göre, 2019 yılı üçüncü geçici vergi dönemi (1.1.2019 – 30.09.2019) için uygulanacak kurlar, 28.09.2019 tarihinde geçerli olan, yani T.C. Merkez Bankası’nın 2019/182 no.lu Bülteni ile belirlenerek 28.09.2019 tarih ve 30902 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen aşağıdaki kurlardır.