Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-076

05 Eylül 2019

İNŞAAT HALİNDEKİ ( NATAMAM ) KONUT VEYA İŞYERİ SATIŞLARINDA KDV ORANI, KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNALARI İLE BU TAŞINMAZLARIN KISMİ BÖLÜNMEYE KONU EDİLMESİ AÇISINDAN DURUM

I.      GİRİŞ:

        Bilindiği üzere işyeri ve konut satışları,

  • %50 oranında kurumlar vergisi istisnasına (KVK Md. 5/1-e)
  • KDV istisnalarına (KDV Kanunu Md. 17/4-r ve 13/i) ve
  • İndirimli KDV oranına

konu olabilmektedir.

Bu vergisel imkanlardan yararlanabilmek için satışı yapılan malın “işyeri” veya “konut” niteliğini taşıması gerekmektedir.

İnşaat ruhsatına göre konut veya işyeri olarak kullanılmak üzere inşa edilmekte olan ( natamam ) yapıların veya bu yapılardaki bağımsız bölümlerin satışında söz konusu vergisel imkanların geçerli olup olmadığı hakkında sorular ortaya çıkabilmektedir.