Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-073

23 Ağustos 2019

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYIMLANMIŞTIR

(RG.10.08.2019, 30858)

Söz konusu Tebliğ ile, ÖTV II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde aşağıdaki hususlarda değişiklikler yapılmıştır:

  • Engellilerin ÖTV’den istisna olarak taşıt iktisabına ilişkin usullerde değişiklikler yapılmıştır.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescili yapılan taşıtlar, ÖTV Kanununun uygulamasında “kayıt ve tescile tabi olmayanlar” olarak değerlendirildiğinden, bu araçlara ait ÖTV’nin hangi aşamada ve nasıl beyan edileceği düzenlenmiştir.
  • Ticari taşıtların yenilenmesine ilişkin,  ÖTV Kanununun Geçici 7 nci madde kapsamındaki istisna uygulamasında yenilemeye konu taşıtların devir veya işletme kayıtlarından çıkarılmasına ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmekle birlikte aranan belgelerin bu süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, istisnadan yararlanan adına VUK hükümlerine göre sadece ikinci derece usulsüzlük cezası kesileceği düzenlenmiştir.