Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-069

29 Temmuz 2019

MÜCBİR SEBEP DOLAYISIYLA YAHUT MÜCBİR SEBEP OLMAKSIZIN DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE YAPILAN KDV TARHİYATINA İLİŞKİN DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI

Danıştay Başkanı,

  • Defter ve belgelerin kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep nedeniyle incelemeye ibraz edilmemesi,
  • Kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz edilmemesi,

hallerinde mükellef adına yapılan cezalı katma değer vergisi tarhiyatına ilişkin olarak Danıştay 3., 4., 9. daireleri ile Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilen kararlar arasındaki içtihat aykırılığının giderilmesi konusunda, içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesini talep etmiştir.

Bu konuya ilişkin olarak alınan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/3, K: 2019/1), 25.07.2019 tarih ve 30842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Karar’da özetle:

  • MÜCBİR SEBEBİN VARLIĞI HALİNDE;
  • Defter ve belgelerin mücbir sebep dolayısıyla ibraz edilmemesinin re’sen tarh nedeni olduğuna oyçokluğuyla,

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.