Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-061

01 Temmuz 2019

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ İHRACAT GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Bilindiği gibi, 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) uyarınca, Tebliğ’in yürürlük süresi boyunca fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 180 gün azami süre olup bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilmesi esastır.

İhracat bedellerinin en az %80’inin bir bankaya satılması ve ihracat bedellerini alan bankaca DAB düzenlenmesi gerekir. 180 günlük süre içerisinde kalınması şartıyla ihracat bedeli dövizlerin yurda getiriliş tarihinden sonraki bir tarihte bankaya satılması mümkündür.

2018-32/48 sayılı Tebliğ’in yayımı tarihinden önce fiili ihracatı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellere bu düzenleme uygulanmaz. 

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, herhangi bir Resmi Gazete’de yayımlanmayan 6 Kasım 2018 tarihli İhracat Genelgesi ile düzenlenmiştir. Daha sonra bu Genelge’de Hazine ve Maliye Bakanlığının (Bakanlık) çeşitli tarihlerdeki yazıları ile bazı değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.