Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-058

21 Haziran 2019

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN YASAK OLDUĞU HALDE 1/1/2019-12/06/2019 TARİHLERİ ARASINDA GEÇİLMESİ NEDENİYLE VERİLEN /VERİLMESİ GEREKEN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 12)

2019/65 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7176 Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15 inci maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmek suretiyle, 1/1/2019 tarihinden 12/06/2019 tarihleri arasında, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle kesilen/kesilmesi gereken idari para cezalarına af getirilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 18/06/2019 tarih ve 30805 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) ile, 7176 sayılı “Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 15 inci maddesiyle 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 5 inci madde kapsamında; araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden 1/1/2019 tarihi (bu tarih dâhil) ile 12/6/2019 tarihleri (bu tarih hariç) arasında geçilmesi nedeniyle 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hakkında idari para cezası verilmesi gereken/verilen kişiler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.