Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-057

14 Haziran 2019

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

KDV İADELERİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER,

YMM TASDİK RAPORLARININ GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI ve İBRAZ SÜRELERİ

ÖZET :

KDV mükellefleri muhtelif nedenlerle KDV iadesi talep etmeye hak kazanabilmektedirler.

Kazanılmış olan bu hakkın kaybedilmemesi için belli süreler dolmadan önce talepte bulunulması şarttır. Bu süre içinde talep yapılmadığı takdirde KDV iade hakkı düşer yani kullanılamaz hale gelir.

Eskiden zaman aşımı süresine paralel olarak uygulanan 5 yıllık genel süre, 01.01.2019 tarihinden itibaren 2 yıla indirilmiş olup, bu tarihten itibaren iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılbaşından itibaren 2 yıl içinde iade talep dilekçesi verilmediği takdirde KDV iade hakkı düşecektir.

Genel yasal süre 2 yıl olmasına rağmen Maliye İdaresi bazı iade türlerinde daha kısa olan özel süreler ileri sürmekte olup bu tutum vergi yargısı nezdinde kabul görmemektedir.

KDV iadelerine ilişkin YMM tasdik raporlarının teslim süreleri, tebliğle belirlenmektedir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.