Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-055

31 Mayıs 2019

KAR YEDEKLERİNİN SERMAYEYE İLAVESİ HALİNDE KURUM OLAN ORTAKLAR TARAFINDAN EDİNİLEN BEDELSİZ HİSSELERİN DURUMU

Öz:

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında, karın sermayeye ilavesinin kar dağıtımı sayılmayacağına dair açık hükümler olmasına rağmen, Gelir İdaresi 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “5.6.2.4.3 Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu” başlıklı bölümünde şu düzenlemeyi yapmıştır:

Dönem karından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kar payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan karlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kar yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.”

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.