Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-051

10 Mayıs 2019

TÜRKİYE’DE MUKİM OLUP AVUSTURYA’DAN GELİR ELDE EDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN AVUSTURYA MALİYE BAKANLIĞINCA DOLDURULMASI İSTENİLEN FORMLARA İLİŞKİN DUYURU

Türkiye’de mukim olup, Avusturya’dan gelir elde eden gerçek ve tüzel kişilerden Avusturya Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’de onaylatılması talep edilen, formlara ilişkin, söz konusu Bakanlıkça web tabanlı vergi iade prosedürünün uygulanmaya başlanması nedeniyle aşağıdaki duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye mukimi addedilen kişilerin Avusturya’dan elde ettikleri gelirlerin, söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenleme konusunda Başkanlığımız www.gib.gov.tr intenet sitesinde yayımlanan 20.12.2013 tarih ve 3 nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri gereğince hâlihazırda yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin Avusturya’dan elde ettikleri gelirlerine doğrudan Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için Başkanlığımızca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, hâlihazırda kullanılmakta olan ve birer örnekleri ekte yer alan gerçek kişiler için ZS-QU1 ve tüzel kişiler için ZS-QU2 formlarında yer alan “Gelir Elde Eden Kişiye İlişkin Bilgiler”, “Gelir Elde Eden Kişinin Beyanı” ve “Vergiye Tabi Olmayan Avusturya Gelirine İlişkin Bilgi” başlıklı 1, 2 ve 3 üncü bölümlerinin de ilgili kişilerce doldurularak Avusturya yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.