Duyurular:

Vergi 2019-042

15 Nisan 2019

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE UYGULAMALARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA “VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI” HAZIRLANMIŞTIR

Yürürlükte bulunan elektronik defter ve belge uygulamalarının;

a)   Kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak mükellef gruplarının belirlenmesine,

b)   Mükelleflerimizden gelen talepler doğrultusunda mevzuatımıza yeni elektronik belge uygulamalarının (e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider Pusulası ) dahil edilmesine,

c)    Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin mevzuatta sadeleştirmeyi ve basitliği sağlamak üzere, bugüne kadar yayınlanmış olan 19 adet Genel Tebliğ yerine TEK bir Genel Tebliğ hazırlanmasına,

yönelik  “Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı”  hazırlanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğ Taslağı ile yürürlükte bulunan Genel Tebliğ açıklamaları, elektronik defter ve belge uygulamaları bazında ve sistematik bir yaklaşımla yeniden ele alınmış ve uygulamalara zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları ve uygulamalara zorunlu geçiş tarihleri,  daha önce paylaşılan Tebliğ Taslaklarına ilişkin kamu oyundan gelen görüşler çerçevesinde yenilenmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.