Duyurular:

Vergi 2019-032

15 Mart 2019

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 307)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (SERİ NO: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 307) 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.