Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-027

26 Şubat 2019

GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ BEYANI VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

2019/10 sayılı Duyurumuzda açıklandığı üzere 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 10.12.2018 – 30621) ile 2872 sayılı Çevre Kanunu başta olmak üzere birçok kanunda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerden önemli bir tanesi ise çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesine ilişkin genel ilkeler kapsamında Çevre Kanunu’na “Geri Kazanım Katılım Payı” başlıklı Ek 11. Madde eklenmiştir. Anılan madde uyarınca, yurt içinde piyasaya arz edilen ve Kanuna ekli “(1) sayılı Liste”de yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.

Ayrıca yapılan düzenlemeler de, geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edilmesi gerektiği, beyan edilen tutarların beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenmesi gerektiği belirtilmişti.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.