Duyurular:

Vergi 2019-009

07 Ocak 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI İLE ANLAŞMAYA DAİR PROTOKOL VE MEKTUPLARIN ONAYLANMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANMIŞTIR

18 Aralık 2016 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ile anlaşmaya dair Protokol ve Mektupların;

  • Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7158 sayılı Kanun 28 Aralık 2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış,
  • Onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da 30 Aralık 2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.