Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-167

01 Kasım 2018

MİRAS KALAN ORTAKLIK PAYLARININ İLK TARHİYATA ESAS BEYAN DEĞERLERİNİN VE İKİNCİ TARHİYATTA DİKKATE ALINACAK DEĞERLERİNİN NASIL TESPİT EDİLECEĞİ

Özet:

Vefat nedeniyle mirasçılara intikal eden servet, veraset ve intikal vergisine ( VİV ) tabidir.

Bu servete dahil olan, adi ortaklık, kollektif, komandit, limited şirket, anonim şirket ve kooperatif hisseleri ile fon payları kanunla tanımlanan değerleri üzerinden VİV beyannamesine dahil edilmekte ( ilk tarhiyat ) daha sonra bu servet unsurlarının bazıları farklı değerleme ölçülerine göre değerlenmekte ve ortaya çıkan fark üzerinden ek vergi tahakkuk ettirilmektedir. ( ikinci tarhiyat )

Başta anonim şirket hisseleri olmak üzere söz konusu ortaklık paylarının ilk ve ikinci tarhiyat bakımından değerlenmesinde önemli sorunlar bulunmakta olup aşağıdaki bölümlerde bu sorunlara özet olarak değinilmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.