Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-163

26 Ekim 2018

E-DEFTER, E-FATURA, E-İRSALİYE VE E-ARŞİV UYGULAMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAKLARI GÜNCELLENMİŞTİR

Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulan; e-Defter, e-fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv uygulamalarına ilişkin Tebliğ Taslakları 24.10.2018 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

Söz konusu Taslaklara ilişkin özet açıklamalar aşağıdaki gibidir:

  1. ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI :

Elektronik defter uygulamasına ilişkin,10.08.2018 tarihinde kamuoyunun görüşüne sunulan “Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” gelen görüşler çerçevesinde güncellenmiştir. 

Söz konusu Tebliğ Taslağı ile;

•   Elektronik defter yazılımlarında ilk onaydan sonra gerçekleştirilen güncellemelerin de test ve onay işlemine tabi olması, 

•   Elektronik defter uygulamasında elektronik defterler oluşturuluncaya kadarki süreçte muhasebe kayıtların Tebliğde öngörülen belgelerle tevsik olunması gerektiği,

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.