Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-162

16 Ekim 2018

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN “DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR”DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI, TÜFE ARTIŞ ORANININ % 17,99 DEĞİL % 19,37 OLARAK UYGULANACAĞI AÇIKLANDI

Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”  ile 07.08.1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da (32 sayılı Karar) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri bazı sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olması yasaklanmış olup, söz konusu düzenlemede yeni yapılacak veya mevcut akdedilmiş sözleşmelerle ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen bazı hallerin istisna tutulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 06.10.2018 tarihli 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2018-32/51 sayılı Tebliğ” yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Tebliğde gerek kapsama ilişkin açıklamalara gerekse istisnai edilen hallerle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.