Duyurular:

Vergi 2018-160

10 Ekim 2018

2018 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARININ HANGİ ORANLAR KULLANILARAK ENDEKSLENECEĞİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 50 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2018 yılı Üçüncü Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %14,03 olarak tespit edildiğini ilan etmiştir.

Buna göre,

  • Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mülga ek 1,2,3,4,5,6’ncı maddeleri çerçevesinde 24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

    Buna göre, uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde %14,03 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.