Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-154

25 Eylül 2018

ORTA VADELİ PROGRAM (2019-2021)’IN VERGİ İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİ

Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak nitelendirilen Orta Vadeli Program (2019-2021) 20.09.2018 tarih ve 30541 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Programın “3. KAMU MALİYESİ” başlıklı bölümünde, uygulanması öngörülen Politika ve Tedbirler aynen aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

“• Kamu maliyesinin en temel hedefleri mal ve hizmet, sermaye, ana yatırım, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılmasıdır.

•    Nakdi ve vergisel teşvikler başta olmak üzere tüm teşvik mekanizmaları gözden geçirilerek bütüncül, sade ve etkin hale getirilecektir. Söz konusu teşviklerin makroekonomik hedefler ve bütçe ile uyumluluğu sağlanacaktır.

•    Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre duyarlı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır.

•    Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır.

•    Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecektir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.