Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-150

17 Eylül 2018

SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR DÜZENLENMİŞ, AYRICA HENÜZ İFA EDİLMEMİŞ YABANCI PARA CİNSİ YÜKÜMLÜLÜKLERDEN DOĞAN KUR FARKI ZARARLARININ BU DEĞERLENDİRMEDE GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN DİKKATE ALINMAYABİLECEĞİ HÜKME BAĞLANMIŞTIR

Bilindiği üzere, anonim şirketlerde sermaye kaybı ve borca batıklık durumu ile bu durumlarda alınması gereken önlemleri düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinin 1 inci fıkrasına göre, son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırmak ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunmak zorundadır.

Söz konusu maddenin 2 nci fıkrasına göre, son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.