Duyurular:

Vergi 2018-148

11 Eylül 2018

KDV İÇİN MATRAH ARTIRIMI YAPILMASININ ÖZEL ESASLARA TABİ OLMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ AÇIKLAYAN 20 NO.LU KDV TEBLİĞİ

06.09.2018 – 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 20 No.lu KDV Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’ne IV/E-13 üncü bölümünden sonra gelmek üzere bölüm eklenmiştir.

Tebliğ metni açık olduğu için ayrıca izahına gerek görülmemiştir.

Tereddüt halinde sorularınızı bekleriz.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.