Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-147

06 Eylül 2018

KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ’de DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Değişiklik Tebliği) 01.09.2018 tarih ve 30522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kâr payı avansı ve dağıtımının Türk Ticaret Kanunu ve vergisel yönüne ilişkin ayrıntılı açıklamalarımız 13.08.2012 tarih ve 2012/90 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Tebliğ’de yapılan değişiklikler değiştirilen maddeler itibariyle kısaca aşağıdaki gibidir:

1. TEBLİĞ’in 6’ncı MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

Tebliğ değişikliği öncesi, kâr payı avansı dağıtılan hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan hem kanuni yedek akçelerin hem de serbest yedek akçelerin dağıtılan avans ile mahsubu imkanı vardı. Tebliğ’in 6’ncı maddesinde yapılan değişiklikle kanuni yedek akçelerin avans mahsubunda kullanılması mümkün kalem olmaktan çıkartılmış ve yalnızca serbest yedek akçelerin avans mahsubunda kullanılabileceği kuralı getirilmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.