Duyurular:

Vergi 2018-146

04 Eylül 2018

2 YILLIK SÜRE HESABI AÇISINDAN HİSSE SENETLERİNİN

EDİNİM TARİHİNİN TESPİTİ KONUSUNDAKİ İDARİ GÖRÜŞ DEĞİŞMİŞTİR

I.  GİRİŞ :

Bilindiği üzere,

  • Gerçek kişilerce ivazlı olarak elde edilmiş iştirak hisselerinin satış hasılatından, revize edilmiş maliyetin indirilmesi suretiyle oluşan fark, prensip olarak gelir vergisine tabi kazançtır. Ancak anonim şirketlerin iki yıldan fazla süre ile şahsi mamelekte kalan hisse senetleri ( Bu tabir TTK’daki pay senetleri ile eş anlamlıdır. ) gelir vergisi doğmaksızın satılabilmektedir. (GVK’nun Mük. 80 inci ve 81 inci maddeleri)
  • Keza, kurumlar tarafından yapılan iştirak hissesi satışlarında, bu hissenin, hisse senedi ile belgelendiğine bakılmaksızın satılan iştirak hissesinin en az iki tam yıl süreyle aktifte kalmış olması şartıyla ve yasada belirtilen diğer gereklerin de yerine getirilmesi halinde, bu satıştan doğan kazancın ¾’ü kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. (KVK’nun 5/1-e maddesi)

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.