Duyurular:

Vergi 2018-141

15 Ağustos 2018

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN PERAKENDE SATIŞINDA UYGULANAN %8 KDV ORANI, KAMUYA YARARLI DERNEKLER İLE VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARA 10.09.2018 TARİHİNE KADAR YAPILACAK TESLİMLER İTİBARİYLE %1’e İNDİRİLMİŞTİR

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

Geçici Madde 4- (1) Büyük ve küçükbaş hayvanların, 10/9/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerinde, bu Kararın 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Bilindiği üzere, büyük ve küçükbaş hayvanlar 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 3 no.lu pozisyonuna göre %1 oranında KDV’ye tabidir. Ancak bu oran, toptan satışlar için geçerlidir. Küçük ve büyükbaş hayvanların perakende safhadaki teslimlerinde KDV oranı %8’dir. (Kararnamenin 1/3 üncü maddesi)

22 no.lu Cumhurbaşkanlığı kararına göre büyük ve küçükbaş hayvanların kamuya yararlı derneklere veya vergiden muaf vakıflara perakende tesliminde 10.09.2018 akşamına kadar %8 yerine %1 oranda KDV uygulanacaktır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.