Duyurular:

Vergi 2018-139

10 Ağustos 2018

ZORUNLU “E-İRSALİYE” VE  “E-SERBEST MESLEK MAKBUZU” UYGULAMALARINA İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:487)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI GÜNCELLENDİ

Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında;  hali hazırda yürürlükte bulunan ve isteğe bağlı olarak yararlanılan “e-İrsaliye Uygulaması” ile “e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması”na belirlenen tarihlerden itibaren dahil olma zorunluluğu getirilen mükellef gruplarının yeniden belirlenmesine ve bankalar tarafından kağıt ortamda düzenlenmekte olan Dekont belgesinin dileyen bankalar tarafından elektronik ortamda e-Dekont belgesi olarak düzenlenmesine, muhatabına kağıt veya elektronik ortamda iletilmesi ile elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan açıklamalara verilecek şekilde önceki taslak açıklamaları güncellenmiştir.

Bu Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığınca çalışmalar devam ettirilmekte olup, Taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 31.08.2018 tarihine kadar euysal@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.