Duyurular:

Vergi 2018-138

10 Ağustos 2018

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ ÇERÇEVESİNDE VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:433)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI GÜNCELLENDİ

Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde güncellemeler yapılmasına ilişkin önceki taslak açıklamaları güncellenmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.